منو

تعداد غذا های فروش رفته امروز پرس

چلو جوجه کباب(اداری)

77000تومان

موجود نیست

لوبیا پلو(اداری)

76000تومان

موجود نیست

خورشت قرمه سبزی(اداری)

76000تومان

موجود نیست

خورشت قیمه سیب زمینی(اداری)

76000تومان

موجود نیست

قیمه بادمجان(اداری)

76000تومان

موجود نیست

ماکارونی(اداری)

76000تومان

موجود نیست

میرزا قاسمی(اداری)

76000تومان

موجود نیست

کشک بادمجان(اداری)

76000تومان

موجود نیست

چلوکباب کوبیده(اداری)

77000تومان

موجود نیست

آلو اسفناج(اداری)

55000تومان

موجود نیست

مرغ و الو(اداری)

68000تومان

موجود نیست

زرشک پلو با مرغ(اداری)

77000تومان

موجود نیست

استانبولی(اداری)

76000تومان

موجود نیست

عدس پلو(اداری)

76000تومان

موجود نیست

شنیسل مرغ(اداری)

76000تومان

موجود نیست

کتلت گوشت(اداری)

76000تومان

موجود نیست

خوراک مرغ (چیکن) (اداری)

70000تومان

موجود نیست

خوراک کوبیده(اداری)

68000تومان

موجود نیست

خوراک جوجه(اداری)

67000تومان

موجود نیست

کوفته تبریزی(اداری)

77000تومان

موجود نیست

کباب تابه ای(اداری)

77000تومان

موجود نیست

سوسیس بندری اداری

76000تومان

موجود نیست

کوکوسبزی اداری

76000تومان

موجود نیست

کوکو سیب زمینی(اداری)

76000تومان

موجود نیست

شوید پلو با مرغ(اداری)

77000تومان

موجود نیست

ته چین مرغ اداری

76000تومان

موجود نیست

فلافل (اداری)

76000تومان

موجود نیست

*اعداد انگلیسی وارد فرمایید