منو

تعداد غذا های فروش رفته امروز پرس

زرشک پلو با مرغ(اداری)

77000تومان

سوسیس بندری اداری

59000تومان

چلو جوجه کباب(اداری)

77000تومان

موجود نیست

لوبیا پلو(اداری)

57000تومان

موجود نیست

خورشت قرمه سبزی(اداری)

69000تومان

موجود نیست

خورشت قیمه سیب زمینی(اداری)

69000تومان

موجود نیست

قیمه بادمجان(اداری)

70000تومان

موجود نیست

ماکارونی(اداری)

65000تومان

موجود نیست

میرزا قاسمی(اداری)

61000تومان

موجود نیست

کشک بادمجان(اداری)

61000تومان

موجود نیست

چلوکباب کوبیده(اداری)

77000تومان

موجود نیست

آلو اسفناج(اداری)

55000تومان

موجود نیست

مرغ و الو(اداری)

68000تومان

موجود نیست

استانبولی(اداری)

65000تومان

موجود نیست

عدس پلو(اداری)

57000تومان

موجود نیست

شنیسل مرغ(اداری)

67000تومان

موجود نیست

کتلت گوشت(اداری)

70000تومان

موجود نیست

خوراک مرغ (چیکن) (اداری)

70000تومان

موجود نیست

خوراک کوبیده(اداری)

67000تومان

موجود نیست

خوراک جوجه(اداری)

67000تومان

موجود نیست

کوفته تبریزی(اداری)

77000تومان

موجود نیست

کباب تابه ای(اداری)

77000تومان

موجود نیست

کوکوسبزی اداری

59000تومان

موجود نیست

کوکو سیب زمینی(اداری)

55000تومان

موجود نیست

شوید پلو با مرغ(اداری)

77000تومان

موجود نیست

*اعداد انگلیسی وارد فرمایید