منو

تعداد غذا های فروش رفته امروز 7 پرس

چلو کباب کوبیده پرسنلی (شام)

45000تومان

موجود نیست

شنیسل مرغ پرسنلی(شام)

45000تومان

موجود نیست

خوراک جوجه پرسنلی (شام)

40000تومان

موجود نیست

عدس پلو پرسنلی (شام)

42000تومان

موجود نیست

استانبولی(شام)

42000تومان

موجود نیست

تابه ای(شام)

45000تومان

موجود نیست

خوراک مرغ(شام)

40000تومان

موجود نیست

سوسیس بندری شام

42000تومان

موجود نیست

عدس پلو اداری( شام )

52000تومان

موجود نیست

چلو کباب کوبیده اداری (شام)

55000تومان

موجود نیست

چلو خورشت قرمه سبزی پرسنلی (شام)

42000تومان

موجود نیست

ماکارونی(پرسنلی) شام

42000تومان

موجود نیست

لوبیا پلو پرسنلی (شام)

42000تومان

موجود نیست

کشک بادمجان پرسنلی (شام)

42000تومان

موجود نیست

*اعداد انگلیسی وارد فرمایید